סיור בכוורות וחקלאות עתיקה -

נתחיל את הסיור בביקור בשחזור של חקלאות קדומה ומשם נלך לכוורות הדבורים, נלמד על חיי הדבורה בכלל ובמדבר בפרט וכן נפתח את הכוורות ונטעם דבש טרי היישר מן הכוורת.