הטיול "בעין יהודית" מפגיש אותנו עם מבט אחר על השטח,

מחזיר אותנו אלפי שנים אחורה לתרבות יהודית-ישראלית קדומה שחיה, נשמה ויצרה במרחב בו אנו חיים היום.

תרבות זאת מפגישה אותנו עם מקורות עתיקים המספרים לנו על העץ, השיח, האבן, או החי.

קדמונינו וחז"לינו אף מעמיקים את הפגישה ונותנים חיים למרחב הנופי שאף לו יש "מילה"-משמעות פנימית ו"נפש" משלו.

בטיול "בעין יהודית" נפתח תנ"ך, משניות, תלמוד ונגיע עד להוגים יוצרים וכותבים בני זמננו.

הטיול "בעין יהודית" מתקיים בכל אזור בארץ מהגליל הגולן והכרמל ועד מדבריות הארץ, סיני או עבר הירדן.