20190220_103447.jpg

אהבת המדבר הולידה בתוכי גם את אהבת האדם באשר הוא. 
אהבת האדם נותנת מקום בתוכך לאירוח.

אני מאמין שהאירוח והשהות נותנים לא רק מנוחת הגוף אלא גם מנוחת הנפש.

יחידת האירוח שלנו היא מקום שאנו אוהבים מאוד, בלב הבוסתן שלנו, על שפת המדבר.

מוזמנים.